G-Rentinfix: nieuwe kompartimenten

(tijd) - De bevek Rentinfix, gepromoot door de Generale Bank en de Banque Générale du Luxembourg, stelt vanaf maandag 3 nieuwe kompartimenten open. Deze zijn respektievelijk belegd in Luxemburgse frank, in Canadese dollar en in Franse frank. Tot 12 november kan op deze kompartimenten worden ingeschreven tegen de prijs van respektievelijk 10.000 Lux.fr., 340 Canadese dollar en 1.700 Fr.fr., verhoogd met een uitgifteprovisie van 2,2 procent en met de taks op beursverrichtingen (0,35%). De minimuminschrijving bedraagt vijf aandelen. Na de officiële inschrijvingsperiode kan worden ingetekend tegen de geldende inventariswaarde en moet een uitgifteprovisie van 4 procent worden betaald.