Gabriëls en politieke overloperij

(tijd) - De VU reageerde gisteren met verbazing op de verklaring van Jaak Gabriëls als zou hij geen wetsvoorstel over politieke overloperij hebben ingediend. Gabriëls legde op 17 januari samen met Frieda Brepoels wel degelijk een wetsvoorstel neer. Dat kaderde in de VU-campagne voor een nieuwe politieke kultuur en had betrekking op de gemeenten. De toelichting oversteeg echter het gemeentelijk vlak. Daarin zegt Gabriëls dat de "kiezer de individuele verkozene situeert in funktie van een lijst, groep of partij waarmee hij aan de verkiezingen heeft deelgenomen.' Daarom moet een einde worden gesteld aan onfrisse praktijken waarbij verkozen kandidaten hun lijstgenoten in de steek laten. Indien Gabriëls zijn eigen voorstellen wil uitvoeren, moet hij ontslag nemen als kamerlid, aldus een mededeling van de VU.