Gabriëls keurt renovatie Antwerps Silvertopcomplex goed

(tijd) - Ik kan u meedelen dat ik mijn goedkeuring geef over het renovatiedossier van het sociale wooncomplex Silvertop. Dat zei de Vlaamse minister van Huisvesting, Jaak Gabriëls (VLD), gisteren in de commissie-Huisvesting van het Vlaams Parlement.De drie torens van het wooncomplex Silvertop op het Kiel in Antwerpen, thuisbasis van sp.a-voorzitter Patrick Janssens, worden dan toch niet afgebroken. Gabriëls wilde dit enorme wooncomplex van de Antwerpse huisvestingsmaatschappij De Goede Woning eerst vervangen door kleinere woonprojecten, maar komt daar nu op terug.Hij gaat akkoord met de renovatie voor 30 miljoen euro van het complex. Wel wordt het aantal woningen in het complex verminderd van 608 tot ongeveer 500. Een opvolgingscommissie volgt de renovatieplannen op. In die commissie zullen de huisvestingsmaatschappij De Goede Woning, de stad Antwerpen, de politie, de overlastmanager en andere betrokken partijen zitten.Gabriëls wil aan de toekenning van de financiële middelen voor dit renovatieproject wel een resultaatverbintenis koppelen. Details gaf hij niet. Het project moet ook worden ingebed in een Antwerps woonplan.Om de leefbaarheid van de Silvertop te verzekeren, staat Jaak Gabriëls er nog op dat er koop- en huurwoningen in het complex komen. Ook mogen de huurders niet alleen mensen met een zeer laag inkomen zijn. Er moet een goede mix komen. En er moeten snel een conciërge, een overlastmanager en portierloges komen. WVDV