Gabriëls komt metnieuwe beleidsbriefBuitenlands Beleid

(tijd) - De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Jaak Gabriëls (VLD), deelde gisten in de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement een nieuwe versie van zijn beleidsbrief rond. Die verschilt lichtjes van de vorige, zei hij. In de nieuwe beleidsbrief staat dat Flanders Investment and Trade (FIT), een fusie van Export Vlaanderen en de Dienst Investeren in Vlaanderen, ondergebracht wordt bij het ministerie van Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar aangestuurd wordt door de minister van Economie. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. In mijn vorige beleidsbrief was dat nog opengelaten.Opmerkelijk, vond Freddy Sarens (CD&V). Dit is zonder voorgaande. De minister zegt nu dat over enkele punten nog geen beslissing was gevallen. Maar dat is in strijd met verklaringen van zijn collega Paul van Grembergen (Spirit). Die heeft meermaals gezegd dat Vlaamse regering eerder al had beslist over te gaan tot de oprichting van het ministerie van Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarin zou Export Vlaanderen een plaatsje krijgen. Wat u zegt, klopt dus niet.Dat Gabriëls eerst een gekuiste versie in het parlement had ingediend, heeft alles te maken met zijn pogingen om FIT aan het ministerie van Economie toe te voegen. De minister volgde daarbij zijn eigen agenda, want aan de Vlaamse regering had hij een beleidsbrief voorgelegd waarin hij conform het regeringsstandpunt FIT situeerde in het ministerie van Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In het Vlaams Parlement diende hij evenwel een gekuiste versie in.Dat Gabriëls gisteren de goedgekeurde ongekuiste beleidsbrief indiende, geeft aan dat hij zijn strijd heeft opgegeven, en dat FIT wel degelijk bij het ministerie van Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking komt. Gabriëls discours stond gisteren overigens volledig in het teken van de continuïteit in het buitenlands beleid. WVDV