Gabriëls verlaat VU

(tijd) - In een vraaggesprek met het weekblad Humo heeft gewezen VU-voorzitter Gabriëls voor het eerst uitdrukkelijk gesteld dat hij de VU zal verlaten om toe te treden tot de verruimingsbeweging rond PVV-voorzitter Verhofstadt. In een reaktie betreurt Gabriëls' opvolger aan het hoofd van de VU, Bert Anciaux, dat een oud-voorzitter de partij verlaat. Anderzijds is het volgens hem goed dat er klaarheid en duidelijkheid komt. Het weggaan van Gabriëls zal besproken worden op de eerstvolgende vergadering van het partijbestuur en de partijraad van de VU. Anciaux stelt verder dat de VU-leiding op geen enkele manier behoefte heeft om na te trappen naar de oud-voorzitter. "Jaak Gabriëls is een vrij man. Het moet voor hemzelf en zijn geweten worden uitgeklaard of het kan een partij waarvan men zes jaar voorzitter was en de hoogste verantwoordelijkheid voor droeg op die manier te verlaten'.