GAN: stabiele winst

(tijd) - de Franse verzekeraar GAN boekte vorig jaar een gekonsolideerd nettoresultaat van 2,32 miljard Fr. fr., ongeveer evenveel als de winst over 1990. De gekonsolideerde bedrijfsopbrengsten stegen met 21 % tot 116 mrd Fr. fr. De gekonsolideerde premie-inkomsten groeiden met 18,5 % tot 39,7 miljard Fr. fr. GAN International bereikte een omzet van 10 miljard Fr. fr. (+ 13 %), waarvan 86 % werd verwezenlijkt in Europa. Het resultaat van GAN International blijft evenwel negatief, hoewel er een verbetering is met 50 % in vergelijking met 1990. Het negatieve resultaat is opnieuw te wijten aan de Britse schademarkt. In 1992 moet GAN International een evenwicht bereiken.