Garandeer geen toekomstige winst- of omzetcijfers.

Bepaal een bedrag waaronder de koper geen schadevergoeding kan vorderen, en beperk uw aansprakelijkheid in de tijd.Verkoop niet aan een buitenlands rechtspersoon, en verbied ook een snelle doorverkoop aan een dergelijke entiteit.Zijn er verschillende kopers, beding dan hoofdelijkheid onder hen.