Advertentie
Advertentie

'Garantieregeling risicokapitaal schiet doel voorbij'

BRUSSEL (tijd) - Het ontwerpdecreet van minister van Economie Eric van Rompuy over een garantieregeling voor risicokapitaal schiet zijn doel voorbij, zegt Karel de Gucht. Volgens de VLD-volksvertegenwoordiger focust het ontwerp onvoldoende op innoverende bedrijven. Bovendien, zegt hij, is de tekst geschreven op maat van bestaande participatiemaatschappijen, 'die geen frank meer zullen investeren', terwijl het precies de bedoeling zou moeten zijn nieuwe participatiemaatschappijen op te richten. Om een en ander bij te sturen diende De Gucht een vijftigtal amendementen in.De commissie voor Economische Aangelegenheden van het Vlaams Parlement begint vandaag met de artikelsgewijze bespreking van het 'ontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicodragend kapitaal'.