Gas of kernenergie achterhaalde keuze

Steenkool, olie, gas en uranium vormen geen antwoord op de nood aan minder afhankelijkheid van gas, omdat die grondstoffen eveneens geïmporteerd worden. De enige uitweg uit de ongezonde afhankelijkheid is meer energie-efficiëntie en massaal gebruik van hernieuwbare energie. De oplossingen zijn aanwezig en haalbaar, we moeten ze gewoon massaal en ondubbelzinnig durven ontwikkelen, stelt KAREN JANSSENS.