Gasunie verkocht11 procent meer aardgas in 2001

AMSTERDAM (reuters) - De Nederlandse gasgroep Gasunie verkocht vorig jaar 11 procent meer aardgas dan in 2000. Gasunie, die een monopoliepositie had in Nederland, beloofde zich beter aan de Europese concurrentieregels te houden en een eenvoudigere en goedkopere toegang op haar pijpleidingnet te verzekeren voor derde partijen. De Gasunie is voor 50 procent van de Nederlandse staat. Royal Dutch en Esso hebben ieder 25 procent.Gasunie verkocht in het afgelopen jaar 80,7 miljard kubieke meter aardgas, tegen 72,8 miljard kubieke meter in 2000. Gasunie voerde vooral meer aardgas uit. Die uitvoer bedroeg 42,2 miljard kubieke meter, meer dan de helft van de productie, en lag 17 procent boven het niveau van 2000.Zowat de helft van die uitvoer, 20,2 miljard kubieke meter, ging naar Duitsland. Ook België was met 7,6 miljard kubieke meter in 2001 een gretige afnemer. Dat volume komt ongeveer overeen met 42,5 procent van alle ingevoerde aardgas in België. Voorheen was Noorwegen de belangrijkste invoerder van aardgas in België. Italië nam 7,5 miljard kubieke meter aardgas af en Frankrijk 5,7 miljard kubieke meter.Gasunie leverde in Nederland 38,5 miljard kubieke meter aardgas of 5 procent meer dan in 2000. Die groei is uitsluitend toe te schrijven aan de hogere afname van de huishoudens, door het koudere weer. De leveringen aan de industrie daalden met 4,5 procent tot 4,2 miljard kubieke meter, wat de groep vooral toeschreef aan een versterkte concurrentie in het segment van de grote verbruikers.De omzet van de Gasunie steeg vorig jaar met liefst 36 procent tot 12,1 miljard euro, veel meer dan de volumegroei. Het gaat om meerontvangsten ten belope van 3,2 miljard euro. De prijzen voor aardgas stegen immers sterk in het begin van 2001, in navolging van de stijging van de olieprijs in 2000. In de loop van 2001 brokkelde die aardgasprijs weliswaar iets af, maar gemiddeld lag die prijs nog aanzienlijk boven het gemiddelde prijsniveau van 2000.