GATT-onderhandelingen bedreigen EU-subsidies Airbus

PARIJS (reuter) - Volgens algemeen direkteur Fran¸ois David van de Franse vliegtuigbouwer Aérospatiale komen de EU-subsidies aan Airbus in gevaar, door de huidige GATT-onderhandelingen. Volgens David zijn deze subsidies reeds lang een doorn in het oog van de Amerikanen. Hij zei gisteren op de Franse radio te vrezen dat de EU zal toegeven aan de Amerikaanse druk om deze subsidies te schrappen, met alle gevolgen vandien voor Airbus.Nu dat de landbouwproblemen grotendeels opgelost zijn, blijven luchtvaart en de audiovisuele sektor de grootste struikelblokken in de GATT-onderhandelingen tussen de VS en Europa. David zei er voor te vrezen dat de EU zal inbinden wat betreft de subsidies aan Airbus, terwijl zij haar positie wat betreft de audiovisuele sektor zal handhaven. De Gemeenschap wil haar film- en TV-produktie immers blijven beschermen door het opleggen van kwota en het verstrekken van subsidies. De VS eisten in ruil een deel van de taks die in sommige EU-landen op bioskoopkaartjes en lege video- en geluidsbanden wordt geheven.