GBL: biezonder boekjaar laat sporen na in groepsrekeningen

Over het afgelopen boekjaar sloot de resultatenrekening van Groep Brussel-Lambert met een winst van 4,35 miljard fr. tegenover 3,45 miljard fr. een jaar eerder. Gekonsolideerd daalde de winst echter van 6,51 miljard fr. naar 5,73 miljard. Uiteindelijk is het vooral het gekonsolideerde resultaat dat de "earning power' van een onderneming weergeeft. Het uiteenlopen van beide cijfers is echter interessant omdat het aangeeft dat GBL over een omvangrijke spaarpot beschikte die desgevallend kon gemobilizeerd worden. Bovendien is het de weergave van enkele gebeurtenissen die in het voorbije boekjaar zware sporen hebben getrokken in de groepsrekeningen en in de portefeuille van GBL. In de gekonsolideerde rekeningen van de groep valt o.m. de scherpe daling op van het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarvoor de ekwivalentieberekening gemaakt wordt. Dit aandeel valt terug van 7,4 naar 2,4 miljard fr., wat zowel toe te schrijven is aan de sporen die de verwikkelingen rond Drexel en de beurscrash nagelaten hebben, als aan verschuivingen binnen de portefeuille.