Geactualiseerd Sigmaplan is efficiënter en stukken goedkoper

(tijd) - Het Sigmaplan, dat in 1977 werd ontworpen om het Zeescheldebekken te beveiligen tegen stormvloeden van uit de Noordzee, is geactualiseerd. Het werd aangepast aan de recente evoluties van de waterstanden, aan de nieuwe veiligheidsbenadering en het principe van het integrale waterbeheer. Door de aanpassing bedraagt de kostprijs van het Sigmaplan nog maar 20 procent van het origineel (80 miljard frank). Het nieuwe concept werd gisteren uit de doeken gedaan tijdens een studienamiddag die georganiseerd werd door de Administratie Waterwegen en Zeewezen.