Advertentie
Advertentie

Gebouwen beslissen over mensen

(tijd) - Onder de titel 'Paranoid Obstructions' toont het Leuvense museum Vander Kelen-Mertens recent werk van de jonge Belgische fotografe Els Vanden Meersch (°1970). Onderwerp van dit werk is de manier waarop mensen en gebouwen met elkaar omgaan. En het blijkt, althans volgens de strategie die de fotografe hanteert, het gebouw te zijn dat mensen al dan niet binnenlaat.