Gebouwen Comuele vallen Anhyp als rijp fruit in de schoot

(tijd) - Het heeft er alles van dat de activa van het failliete Comuele als rijp fruit in de schoot van Anhyp vallen. Volgens bepaalde bronnen heeft Anhyp intussen al drie gebouwen uit de portefeuille van het ter ziele gegane vastgoedbedrijf Comuele - waaraan de bank miljarden onder hypotheekgarantie leende - uitgewonnen. De top van Anhyp wil niet ingaan op vragen aangaande de afwikkeling van het Comuele-dossier. Het behoort immers tot de bedrijfspolitiek van de bank om geen informatie te geven aangaande haar relatie met specifieke cliënten. Anhyp richtte enige tijd geleden de vennootschap Banimmo op, waarin de probleemkredieten werden afgezonderd die de bank in de vastgoedsector toekende. Ook de leningen aan het failliet verklaarde Comuele kwamen hierin terecht. Volgens de plannen van Anhyp moet Banimmo een soort van zakenbank gespecialiseerd in vastgoed worden. Op welke omvang er voor die nieuwe vennootschap op termijn gemikt wordt werd nog niet nader gespecificeerd. In aanvang heeft Banimmo een portefeuille van 4,5 miljard frank.