Gebrek aan innovatie zorgt voor verlies marktaandelen

(tijd) - 'Het manifest verlies aan exportaandelen voor België in het geheel van de be- en verwerkende nijverheid en in de meeste van haar deelsectoren moet blijkbaar in de eerste plaats toegeschreven worden aan een gebrek aan vernieuwing.' Dit stellen de Antwerpse onderzoekers Wim Meeusen en Glenn Rayp (RUCA) in een bijdrage aan het Vlaams wetenschappelijk economisch congres van 20 en 21 oktober.Meeusen en Rayp pikken in op de discussie over de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven. Ze weerleggen de klacht van de werkgevers dat het verlies aan marktaandelen te wijten is aan de te hoge loonkosten. Op basis van een econometrisch model komen ze in de buurt van de syndicale stelling dat het probleem kwalitatief van aard is.