Gebrek aan milieu-audit bezwaart toekomst bedrijf'

PARIJS (tijd) - Industriële ondernemingen die milieu-audit als een modeverschijnsel beschouwen, leggen een hypoteek op de toekomst van hun bedrijf. Een uitstekend milieubeleid wordt de uitdaging van de jaren 90 en voor vele bedrijven zal het de springplank zijn naar lange-termijnsukses. Milieu-audit omvat immers een strategische analyse van de hele bedrijfsaktiviteit en verdient bijgevolg alle steun van de hoogste direktie.