Gebrevetteerde hofleveranciers willen eretitel laten eerbiedigen

BRUSSEL (tijd) - Door het Belgisch Hof vrij en formeel uitgekozen worden om produkten te leveren, is een voorrecht dat maar een beperkt aantal ondernemingen te beurt valt. De vzw Gebrevetteerde Hofleveranciers van België groepeert 25 bedrijven die deze eretitel willen beschermen. Te veel firma's zouden zich de titel van hofleverancier onrechtmatig toeëigenen. In samenwerking met het Paleis werd het aantal hofleveranciers met brevet herleid tot 75.