Gebruik maken van een vaste werknemer van een andere onderneming en er gezag over uitoefenen is verboden. Een vaste we

Gebruik maken van een vaste werknemer van een andere onderneming en er gezag over uitoefenen is verboden. Een vaste werknemer ter beschikking stellen van een gebruiker die er gezag over uitoefent is verboden. De uitzonderingen op de regel zijn schaars en omslachtig. Het is raadzaam steeds aandacht te hebben voor dit gegeven, aangezien terschikkingstelling zich in verschillende verschijningsvormen kan aanbieden. Een overtreding van het verbod geeft aanleiding tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur tussen de werknemer en de gebruiker, met alle sociaalrechtelijke gevolgen vandien. Maak goede afspraken, zet ze op papier en leef ze na.