Gécamines betaalt sinds april nationale bank niet meer

Zaïrese regeringsvorming in het slop nu Moboetoe helft van ministerposten opeist