Advertentie
Advertentie

Gécamines gaat op zoek naar roemrucht verleden

(tijd) - De Générale des Carrières et des Mines, kortweg Gécamines, ontstond in 1966 uit de as van de Union Minière du Haut-Katanga, de dochter van de Generale Maatschappij, die na de onafhankelijkheid in 1960 door Moboetoe geprivatiseerd werd. Ondanks het verval van de voorbije decennia is Gécamines het belangrijkste bedrijf in Kongo gebleven. Op zijn hoogtepunt midden jaren 70 werkten er bijna 36.000 mensen bij Gécamines. Onrechtstreeks leefden 500.000 mensen van het mijnbedrijf rond Lubumbashi in het zuiden van de provincie Katanga.MelkkoeAlle mineralen die op aarde te vinden zijn, zijn in de bodem van Katanga te vinden, heeft ooit een geoloog verklaard. Waarschijnlijk heeft de man gelijk, maar het mijnbedrijf spitst zich de laatste jaren vooral toe op koper, kobalt en zink. Gécamines was jarenlang de melkkoe van de Kongolese (of Zaïrese) staat. In 1989 was Gécamines goed voor 85 procent van de Zaïrese export tegenover 60 procent in 1960 en voor 42 procent van de staatsinkomsten. Maar wanbeheer, een dalende koperprijs, etnische onlusten en de ineenstorting van de Kamoto-mijn duwden de trots van Kongo vooral tijdens het voorbije decennium naar de afgrond. In zijn hoogdagen produceerde Gécamines 470.000 ton koper per jaar. Voor dit jaar is 35.000 ton begroot. Bijna alle buitenlandse partners keerden zich af van Gécamines. Ook Union Minière, dat begin jaren 90 nog al zijn kobalt bij Gécamines haalde, heeft Gécamines niet meer nodig.Gécamines is gestructureerd rond drie grote productie-eenheden die geografisch de Groupe Centre, de Groupe Sud en de Groupe Ouest heten. De Groupe Centre situeert zich rond de stad Likasi en heeft met de ertsconcentrators van Kakanda en Kambove en de raffinaderij van Shituru de grootste troeven in handen. De Groupe Sud is gelegen rond Lubumbashi en Kipushi. Ten slotte is er de Groupe Ouest rond de stad Kolwezi. ToP