Gechem: eerst verlies aanzuiveren

De aandeelhouders van Gechem, de spilvennootschap van de Generale Maatschappij in de chemiesektor, hebben ingestemd met het aanzuiveren van het overgedragen verlies van 2,263 miljard fr. door de vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van zo'n 1,9 miljard fr. tot 1,252 miljard fr.