Advertentie
Advertentie

Gecombineerd vervoer lost verwachtingen niet in

(tijd) - Het gecombineerd vervoer is er de voorbije jaren niet in geslaagd zijn marktaandeel substantieel te verbeteren. Dat is de conclusie van een geactualiseerde analyse van de sector door de SERV. Volgens de onderzoekers zijn de knelpunten nog steeds dezelfde als vijf jaar geleden en bijgevolg zijn ook de remedies die ze voorstellen vrijwel ongewijzigd. De overheid moet meer gerichte steun verlenen, spoor en binnenvaart moeten meer marktgericht werken, zo luidt het.Gecombineerd of intermodaal vervoer is die vorm van vervoer waarbij in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt van het spoor, de binnenvaart of de zeevaart en waarbij enkel het voor- en natransport via de weg plaatsvindt. Vandaar ook de benaming: er wordt gebruik gemaakt van minstens twee verschillende vervoerswijzen of transportmodi. De kernidee achter de promotie van gecombineerd vervoer was en is een verschuiving teweegbrengen van de weg naar spoor en binnenvaart. Niet alleen om ecologische bekommernissen, maar ook om de mobiliteit te vrijwaren.