Gedeputeerden steunen Sint-Michiel

(tijd) - De Vlaamse provinciale gedeputeerden zijn tevreden over het Sint-Michielsakkoord. Zij verheugen zich over de verlenging van de legislatuur van de provincieraden tot zes jaar. Daardoor worden de provinciale verkiezingen losgekoppeld van de nationale. De splitsing van Brabant is eveneens positief omdat het provinciale niveau in Brabant zo een nieuwe kans krijgt. De Vlaamse gedeputeerden willen ook meewerken aan een doorgedreven decentralizering en aan de demokratizering van de provincies. Zij dringen er bij de Vlaamse regering op aan de gemengde studiekommissie decentralizatie aan het werk te zetten. In deze kommissie hebben vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, provincies, steden en gemeenten zitting.