Gedeputeerden worstelen met weddeverhoging

(tijd/belga) - De provincieraad van Oost-Vlaanderen stemde er woensdag mee in de wedde van de zes gedeputeerden met een kwart te verhogen, van 2,117 tot 2,650 miljoen frank, zoals de Limburgse raad eerder deed. Eveneens gisteren besliste de deputatie van Vlaams-Brabant een geplande gelijkaardige weddeverhoging vooralsnog uit te stellen. De Antwerpse deputatie is tegen de weddeverhoging.Op 15 juli is de nieuwe provinciewet van kracht geworden. Daarin staat dat de leden van de bestendige deputatie een jaarwedde ontvangen waarvan het bedrag door de provincieraad wordt vastgelegd. Binnen de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) is afgesproken de jaarwedde van de gedeputeerden op te trekken van 2, 117 miljoen tot 2,650 miljoen frank.