Gedreven leiders

Leiders moeten zich om het hart van mensen bekommeren, en ook om hun verstand en intellect, maar ze moeten ook waarden en principes uitdragen die ze ook in zichzelf voelen. Dat is van doorslaggevend belang voor het overleven van organisaties en bedrijven: het maakt het verschil met betrekking tot de betrokkenheid van medewerkers.Daarom moeten leidersfiguren aan zelfonderzoek doen, stelt organisatiedeskundige Egbert Kinds in zijn boek De Hearthunter (Scriptum). Dat je als individu deel uitmaakt van het grotere geheel dat de organisatie is, heeft als gevolg dat je daden en je inspiratie het geheel van de werking van die organisatie mede helpen beïnvloeden. En om betrokkenheid bij kernwaarden te realiseren heb je waardengedreven leiders nodig. Om die kernwaarden gaat het: bedrijven die daar halsstarrig aan vasthouden, presteren beter dan diegene die van de ene mission statement naar de andere zwalpen. Een leider moet zich bewust zijn van zijn persoonlijke missie, waarden en overtuigingenen ze verbinden met de missie van zijn organisatie. In plaats vanuit eigen belang, verdeel en heers en controle werkt hij vanuit dienstbaarheid, verantwoordelijkheid en partnerschap. Dat maakt hem tot een inspirerend leider, die duidelijk met doelstellingen kan omgaan en zich integer opstelt.De meest bepalende factor voor waardecreatie in de nieuwe economie, vervolgt Kinds, is immers de manier waarop leiders aandacht aan hun medewerkers besteden en betrokken zijn. Dat is een beslissende factor bij de vraag of het bedrijf al dan niet in staat is waardevolle medewerkers aan te trekken en te ondernemen. Het bedrijf als een cultuurdrager? Daar lijkt het inderdaad steeds meer op. Medewerkers worden immers steeds minder door financiële consideraties dan door subjectieve elementen zoals cultuur, inspiratie en leermogelijkheden aangetrokken. Jammer genoeg zijn er nogal wat bedrijven die dat niet inzien. Toch kun je er niet naast kijken. Via een cultlike culture worden medewerkers die de kernwaarden echt geïntegreerd hebben nadrukkelijk beloond, ervoer hij. Doorslaggevend voor het duurzaam realiseren van betrokkenheid is de mate waarin waarden in de organisatie bewust zijn gemaakt en gemeenschappelijk gedeeld en geleefd worden. Alleen zo krijgen de op de missie van de organisatie gebaseerde kernwaarden echt betekenis.De organisatie moet door middel van haar managers de volwaardige mens benaderen, vindt Kinds, niet slecht een deelaspect ervan. Daardoor worden alle vermogens in de medewerkers gestimuleerd. GELEgbert L. Kinds. De Hearthunter. Gids voor waardengedreven leiderschap. Scriptum Management, Schiedam, 2000. Gebonden, 200 blz., ISBN 9055941778.