Geduld beleggers op de proef gesteld

De rechtbank van koophandel heeft gisteren te Mechelen in de zaak Meekels beslist de klacht van een aantal beleggers tegen het afsluiten van hun optieposities naar de algemene rol te verwijzen. Op aandringen van meester Cooreman verklaarde rechter-kommissaris Deneef zich er voorts toe bereid als waarnemer op te treden bij een onderhoud tussen curator Wouters en meester Cooreman, dat er voor half juli moet komen. Komt deze bijeenkomst er niet dan zal meester Cooreman de curator dagvaarden om met konklusies voor de rechtbank te verschijnen.