Gedupeerde banken dagen Nederlandse overheid voor rechter

(reuter) - De Nederlandse Middenstandsbank (NMB) en de Nationale Investeringsbank (NIB) gaan via juridische weg proberen kompensaties te krijgen voor het verlies dat voortvloeit uit het opzeggen door de Nederlandse overheid van het zgn. paspoortkontrakt met de drukkerij KEP. De NMB en NIB waren de belangrijkste financiers van het paspoortprojekt.