Geef de KMO's ten minste de kans om jobs te scheppen

Zowel politici als sociale partners erkennen en benadrukken dat de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) in verhouding meer jobs creëren dan de grote ondernemingen. Dat is goed, omdat de KMO's op die manier de verdiende aandacht krijgen. Maar het is tegelijk ook gevaarlijk. Want als de overheid onvoldoende maatregelen neemt om het economische klimaat voor het kleinbedrijf gevoelig te verbeteren, stelt ze onredelijk hoge jobverwachtingen die de KMO's niet kunnen blijven realiseren. Er zijn immers duidelijke tekenen aan de wand dat de KMO's hun groei niet altijd automatisch omzetten in meer tewerkstelling, omdat een aantal barrières te hoog liggen.Als we een KMO omschrijven als een onderneming met minder dan 100 werknemers, dan nemen zij 54 procent van de werkgelegenheid in de privé-sector voor hun rekening. In totaal groeide hun werkgelegenheid tussen 1991 en 1995 met 32.000 eenheden, terwijl tijdens diezelfde periode de werkgelegenheid bij de grote ondernemingen met 63.000 eenheden afgenomen is. Toch moeten we veronderstellen dat de jobcreatie bij de KMO's nog veel groter zou zijn mochten de omgevingsfactoren voor het kleinbedrijf gunstiger zijn.