Geef eens een bouwgrond cadeau

Door de federalisering is de heffing van de schenkingsrechten sinds 1 januari 2002 niet langer een federale materie. Het staat de gewesten dus vrij eigen voordeeltarieven in te voeren. Van deze mogelijkheid hebben het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al gebruik gemaakt. In Vlaanderen is het schenken van een bouwgrond aantrekkelijker geworden, in Brussel wordt het interessanter een woning te schenken.