Advertentie
Advertentie

Geëffectiseerd papier: weinig risico, toch een mooie return

BRUSSEL (tijd) - De effectiseringsmarkt in België bestaat 3,5 jaar, maar staat voor een grote doorbraak. Het omzetten van schuldvorderingen in verhandelbare obligaties biedt immers tal van voordelen. Het risico is erg laag en het rendement is te vergelijken met dat van een risicovollere bedrijfsobligatie met een A-rating. Bovendien zorgt geëffectiseerd papier voor een uitstekende diversificatie. Heb je al een voldoende hoge positie in de Belgische vastgoedmarkt? Koop dan via één obligatie een wijd gespreide positie op de Franse vastgoedmarkt.Effectisering is vandaag nog het domein van professionele partijen, maar de markt bloeit snel open. Tijd om er over te gaan praten met de pioniers in België: de experts van Artesia Banking Corporation. Om het ijs te breken: ziehier eerst de definitie: effectisering is een financieringstechniek waarbij illiquide toekomstige kasstromen worden omgezet in liquide verhandelbare obligaties. Dat gebeurt via speciaal daartoe opgerichte instellingen (VBS'en, Vennootschappen voor Belegging in Schuldvorderingen).