Advertentie
Advertentie

Geen affiches bij gemeenteraadsverkiezingen

(tijd) - De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen in het straatbeeld amper opvallen. Er komt immers een verbod op commerciële affichage. De Senaat heeft gisteren een wetsvoorstel in deze zin goedgekeurd. Eerder had ook de Kamer dit reeds gedaan. Aangezien er een amendement werd goedkeurd, zal de Kamer zich opnieuw moeten uitspreken. Problemen zal dit echter niet geven.De regeling van de campagnes voor de gemeenteraden maakt deel uit van een pakket voorstellen om de partijfinanciering doorzichtiger te maken en de verkiezingsuitgaven te beperken. Eerder keurde het parlement een wijziging goed van de basiswet inzake de partijfinanciering. Tevens werden de campagnes voor de Europese verkiezingen en deze voor de gewestraden gereglementeerd. Later zal de Senaat zich nog moeten uitspreken over een wetsontwerp inzake de regeringsmededelingen, dat reeds in de Kamer groen licht heeft gekregen.