Advertentie
Advertentie

Geen afschrijvingen op blote eigendom

Zeker in het begin van de jaren negentig zijn nogal wat patrimoniumvennootschappen opgericht. Redenen waren niet altijd even duidelijk. Vaak waren de oprichters bang voor de successierechten op het bijeengespaard onroerend patrimonium. Toen kon trouwens nog een inbreng van woonhuizen tegen 0,5 procent. Opdat de oprichters niet meteen de huurgelden zouden moeten afstaan aan de vennootschap, behielden zij zich een levenslang vruchtgebruik voor. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) stelde daarbij dat de vennootschap, die alleen de blote eigendom van de onroerende goederen had, niet kon afschrijven op de blote eigendom. Dat bevestigde ook het hof in Brussel.