Geen akkoord over banen in petroleumsektor

ANTWERPEN (belga) - Werkgevers en vakbonden zijn het maandag in het paritair komitee van de bedienden van de petroleumsektor niet eens geworden over een banenplan voor de hele sektor. De bediendenbonden verwierpen de voorstellen van de werkgevers als te weinig en te beperkend, zo zei Erik Van den Heede, sekretaris van de LBC-NVK, namens de drie vakbonden LBC-NVK, BBTK en ACLVB. Volgens het krisisplan van de regering hebben werkgevers en vakbonden tot 31 maart de tijd om te onderhandelen over de invulling van deze banenplannen op het sektorale niveau.