Geen akkoord tussen VSB en Centrale Volksbank

(tijd) - Er komt geen samenwerking tussen de Verenigde Spaarbank Groep (VSB) en de Centrale Volksbank uit de Reaal Groep. De besprekingen die in maart daartoe werden gestart, zijn stopgezet, zo is gisteren bekendgemaakt door VSB Groep, die deel uitmaakt van het bank- en verzekeringsconcern Fortis.