Geen alternatief voor holdings in preliquidatie

Zijn holdings uit de mode? Als een historisch monument zoals Generale Maatschappij aankondigt dat participaties zoals Generale Bank, Fortis AG of Union Minière niet langer van strategisch belang zijn, moet er op zijn minst een belletje beginnen rinkelen. De holding als economische entiteit met een duidelijk gedefinieerde en welbepaalde functie mag dan nog altijd levensvatbaar zijn; de holding als instrument voor machtsconcentratie is duidelijk op zijn retour en is dat feitelijk al geruime tijd. Op zich lijkt dat niet echt een probleem. De markt bepaalt welke functies economisch levensvatbaar zijn en welke niet en zuivert daarmee het landschap van verouderde structuren of inefficiënte activiteiten. Niettemin blijft er ook een vraag over. De holdings mogen dan al verkwijnen; daarmee verkwijnt meteen ook een stuk anker waar