Advertentie
Advertentie

Geen bedragen planbatenheffing in decreet Ruimtelijke Ordening

(tijd) - In het decreet over de organisatie van de ruimtelijke ordening worden dan toch geen forfaitaire bedragen voor de planbatenheffing opgenomen. Voor de berekening van de heffing zal worden gewerkt met de gemiddelde openbareverkoopprijzen per arrondissement. Daarover werd in de CVP-SP-meerderheid een akkoord gevonden.Het decreet Ruimtelijke Ordening, waarvan de ontwerptekst sinds deze week besproken wordt door de gelijknamige commissie van het Vlaams Parlement, voert een planbatenheffing in. De heffing is de 'tegenpool' van de planbatenschade, die de overheid nu betaalt wanneer een stuk grond, als gevolg van een bestemmingswijziging, minder waard wordt. De Vlaamse overheid keert 80 procent van de geleden schade uit. Eigenaars van gronden die door een bestemmingswijziging meer waard worden, bijvoorbeeld landbouwgrond die bouwgrond wordt, moeten na de goedkeuring van het decreet een heffing op de meerwaarde of 'planbaten' betalen, behalve wanneer het gaat om grond die door de overheid onteigend wordt of die een bestemming van openbaar nut krijgt.