Geen bedrijfsvoorheffing op studentenjobs

(belga) - Gisteren is in het Staatsblad een koninklijk besluit verschenen waardoor de bezoldigingen die betaald worden aan studenten voor een vakantiejob tijdens de maanden juli, augustus of september, niet onderworpen zijn aan de bedrijfsvoorheffing. De studenten mogen niet langer dan een maand werken. De studenten moeten worden aangeworven met een schriftelijke arbeidsovereenkomst en bovendien mogen hun bezoldigingen niet aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. De maatregel is vanaf 1 juli van toepassing.