Advertentie
Advertentie

Geen belastingen betalen heeft ook nadelen

(van een medewerker) Het is algemeen geweten dat vele ondernemingen de belastbare winst zo laag mogelijk willen houden. Deels maakt dit deel uit van een gezond financieel beleid, doch men mag niet overdrijven om tot elke prijs de fiskale druk te ontvluchten. Geen of weinig belastingen betalen is verleidelijk maar heeft op lange termijn ook nogal wat schadelijke nevenaspekten. 1. Een goed financieel beheer van de onderneming bestaat erin dat het eigen vermogen gelijke tred houdt met de aangroei van het vreemd vermogen. Schuldeisers, waaronder leveranciers en banken, zullen de groei van een bedrijf maar willen blijven financieren als de eigen middelen in dezelfde verhouding toenemen als de vreemde middelen. Deze aangroei van de eigen fondsen van de onderneming is veelal afkomstig van winstreservering en van kapitaalverhogingen.