Geen beroep meer mogelijk tegen bouwvergunningen Deurganckdok

(tijd) - Het Vlaams Parlement werkt in alle discretie met de Vlaamse regering aan een nooddecreet voor het Deurganckdok in Doel, waardoor bij de Raad van State geen beroep meer aangetekend kan worden tegen nieuwe bouwvergunningen. Voor bouwprojecten van algemeen belang kan volgens een KB uit 1972 worden afgeweken van de wetgeving op de ruimtelijke ordening, luidt de argumentatie.