Advertentie
Advertentie

Geen budgettaire ruimte voor verlaging sociale lasten

(tijd) - De regering moet er niet op rekenen dat de hoge economische groei in 1999 automatisch de budgettaire ruimte zal creëren die nodig is om de sociale lasten verder te verlagen. Het prijskaartje van de verlaging van de sociale lasten zal dan ook gecompenseerd moeten worden door bijkomende budgettaire besparingen en/of door een alternatieve financiering. Dat schrijft de Hoge Raad van Financiën in haar advies voor de begroting 1999.Bij ongewijzigd fiscaal beleid zullen de ontvangsten volgens de Hoge Raad de komende jaren geen gelijke tred kunnen houden met de economische groei. De raad rekent op een jaarlijkse relatieve achteruitgang van de ontvangsten met 0,1 tot 0,2 procent van het BBP. Hierbij komt nog dat volgend jaar ook een reeks eenmalige of niet-structurele maatregelen uitdoven, wat eveneens voor 0,1 op 0,2 procent van het BBP op de ontvangsten zal wegen. Dit impliceert dat er volgend jaar, ondanks de hoge economische groei, niet automatisch budgettaire ruimte zal ontstaan en elke extra verlaging van de sociale lasten bijgevolg gepaard zal moeten gaan met nieuwe besparingen en/of nieuwe inkomsten.