Advertentie
Advertentie

Geen dubbele belasting binnen één groep

BRUSSEL (tijd) - Winstkorrekties tussen bedrijven van eenzelfde groep mogen in de Europese Unie geen aanleiding geven tot een dubbele belastingheffing. De EU-lidstaten sloten daartoe een verdrag dat op 1 januari in werking trad. Het verdrag regelt het overleg tussen de nationale belastingadministraties en voorziet in een arbitrageprocedure als dit overleg niets oplevert.Het 'verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstkorrekties tussen verbonden ondernemingen', zoals de officiële benaming van dit verdrag luidt, werd op 23 juli 1990 door de EU-ministers van financiën ondertekend. Het trad pas op 1 januari 1995 in werking, omdat de nationale parlementen het nog moesten bekrachtigen.