Geen einddatumop tijdelijkevrijlating gevangenen

(tijd) - Een van de 'tijdelijke' maatregelen die de overbevolking in de gevangenissen moeten terugschroeven, is niet zo tijdelijk als de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), het op 17 april voorstelde. In de rondzendbrief die hij aan de gevangenisdirecteurs stuurde, stelt de minister dat personen die tot zes maanden cel veroordeeld worden niet meer moeten worden opgesloten. De maatregel gaat in op 18 april tot een nog nader te bepalen datum. De minister benadrukte nochtans dat zijn maatregelen om een einde te maken aan de overbevolking van de gevangenissen tijdelijk waren. Toen de cipiers van de gevangenis van Vorst al een week staakten, maakte de minister drie maatregelen bekend die de overbevolking in de gevangenissen moesten terugdringen. Gedetineerden met een celstraf van maximum zes maanden moesten onmiddellijk vrijgelaten werden en mensen die tot eenzelfde straf veroordeeld werden moesten niet meer naar de cel. Daarnaast kwamen 200 gedetineerden die een maximumstraf van drie jaar hadden opgelopen en al twee derde van hun straf uitgezeten hadden, in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De cipiers kunnen dus op hun beide oren slapen. Want de tijdelijke maatregelen van minister Verwilghen moeten door zijn opvolger ongedaan gemaakt worden. Voor de voormalige minister van Justitie Tony van Parys (CD&V) vormt deze maatregel een nieuw bewijs van het falen van het penitentiair beleid. De straatcriminaliteit wordt daardoor straffeloos, zegt Van Parys. 'Dat is een kaakslag voor al wie daarvan het slachtoffer is'. SV