Advertentie
Advertentie

Geen einde aan de groei?

De Amerikaanse auteur Richard Powers is van geen kleintje vervaard. In 1991 haalde hij Time Magazine met 'The Gold Bug Variations', een encyclopedische pil waarin de 'Goldberg Variaties' van Johann Sebastian Bach op onnavolgbare wijze worden verweven met ontwikkelingen in de genetica. Dit boek, dat in het Nederlands de (ongelukkige) titel 'De dubbele helix van het verlangen' kreeg, is een van de indrukwekkendste romans van de laatste tien jaar. In zijn voorlaatste roman, 'Galatea 2.2.' (1995), verzon Powers de aanmaak van een gewiekst computerprogramma dat een omvattend examen over de Engelstalige literatuur zou kunnen doorstaan. Ook al is hij helemaal niet wars van emotie, toch staat Powers vooral bekend voor de bruggen die hij slaat tussen kunst en wetenschap. En dat wordt in de VS duidelijk geapprecieerd: eerder heeft hij daar al een Macarthur Fellowship gekregen, een beurs voor het leven die alleen aan genieën wordt toegekend.