Advertentie
Advertentie

Geen EU-verzet tegen betalen tornooigeld aan Joegoslavië

(tijd) - België en Nederland mogen een visum uitreiken aan spelers van de Joegoslavische ploeg. Ook de financiële transacties die met het Europees voetbalfeest gepaard gaan, zoals de betaling van de startpremie, mogen gewoon plaatsvinden. Dat besliste de Brusselse rechtbank van eerste aanleg woensdag.Tegen de deelname van de Joegoslaven aan Euro 2000 was klacht ingediend door Kosovaren en Albanezen in België. Zij oordeelden dat zowel het verlenen van een visum als een startgeld voor Euro 2000 in strijd is met de EU-sancties tegen het regime in Belgrado. Die EU-sancties verbieden het afleveren van visa aan naasten en familieleden van president Slobodan Milosevic en aan een grote groep mensen die op de zwarte lijst staan. Ook financiële transacties met Joegoslavië zijn verboden.Een woordvoerder van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken verduidelijkte dat de uitspraak van het Brusselse gerecht de afgesproken werkwijze tussen België en Nederland volledig ondersteunt. Bovendien zijn 20 van de 24 Joegoslavische spelers reeds actief als voetballer in een Europees land. Voor supporters uit Joegoslavië wordt wel geval per geval bekeken of een visum kan worden uitgereikt. Joegoslavische spotters, politiemensen uit de deelnemende landen die meereizen om supporters in toom te houden, worden geweerd. Zij krijgen hoe dan ook geen visum, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.Ook de Europese Commissie wees gisteren elke verantwoordelijkheid af. Een woordvoerder argumenteerde dat de lidstaten erover moeten waken dat de sancties correct worden toegepast. Bovendien is het de UEFA die de ploegen vergoedt voor deelname. Vermits de Europese voetbalbond gevestigd is in Zwitserland en met Zwitserse rekeningen werkt, vermag de EU daar niets tegen. KV