Advertentie
Advertentie

Geen fiskale discriminatie wegens werk in ander land

BRUSSEL (tijd) - Wie zijn beroepsaktiviteiten in een ander EG-land uitoefent dan het EG-land waar hij woont, moet belast worden in het land waar hij werkt en moet op dezelfde fiskale behandeling als de residenten kunnen rekenen, als hij ten minste 75 procent van zijn inkomen in dat land realizeert. Dat stelt de Europese kommissie voor in een aanbeveling die ze naar de lidstaten stuurde. De kommissie acht het onaanvaardbaar dat belastingplichtigen zwaarder worden belast, alleen maar omdat ze in een andere EG-lidstaat werken dan de lidstaat waar ze wonen. Daarom stelt ze in haar aanbeveling een aantal minimum-voorwaarden voor om de burgers een niet-discriminerende belastingheffing te waarborgen in het land waar ze werken.