'Geen geheim akkoord over regularisaties'

(tijd) - De paarse regeringspartijen hebben tijdens de coalitieonderhandelingen in juni en juli geen discreet akkoord gesloten om asieldossiers van voor 2000 te regulariseren. Dat zegt de federale minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD). 'Er is geen informeel akkoord. We zetten gewoon het beleid voort dat sinds 1997 gevoerd wordt.' Maar andere onderhandelaars zeggen dat wel afgesproken werd een bestaande regularisatieprocedure voor aanslepende dossiers vlot toe te passen.