Geen geheime afspraken meer over mandaten

(tijd) - Lokale politici die een deal maken om een schepen- of burgemeestersmandaat onder elkaar op te splitsen in twee termijnen, moeten dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen bekendmaken. De Vlaamse regering wil zo lokale conflicten vermijden.

De West-Vlaamse gemeente Wielsbeke gaf de voorbije weken een goed voorbeeld waarom de maatregel nodig is. Twee gemeenteraadsleden beweren er dat er een politieke afspraak bestaat, die zegt dat ze begin dit jaar schepen mochten worden. De twee schepenen die plaats moesten ruimen, weigeren echter hun ontslag in te dienen en zitten nog steeds op post. Het ene gemeenteraadslid kreeg ondertussen 12.500 euro om zijn schepenambities te laten vallen. Het andere gemeenteraadslid heeft een rechtszaak aangespannen.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Marino Keulen (VLD), komt voorlopig niet tussen in Wielsbeke. Wel werkt hij aan een nieuwe regeling, die opgenomen wordt in het ontwerp van Gemeentedecreet. Als er bijvoorbeeld een afspraak bestaat dat een burgemeester na twee jaar aftreedt, moet hij in het begin van de legislatuur zijn ontslagbrief aan de gouverneur sturen. In die brief staat de datum waarop het ontslag automatisch van kracht wordt. Alleen zijn fractie in de gemeenteraad kan op de afspraak terugkomen.

Keulen toetste het voorstel deze week discreet af met de meerderheidsleden van de commissie voor Binnenlands Beleid van het Vlaams Parlement. CD&V'er Jan Verfaillie, een lid van die commissie, stuurde gisteren een persbericht uit waarin hij hetzelfde voorstel in eigen naam doet.

Keulen reageerde wat later met een persbericht waarin staat dat alle partijen achter het voorstel staan.

BH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud