Geen geld voor bruggepensioneerden Mercantile

ANTWERPEN/BRUSSEL (belga) - Ongeveer 350 bruggepensioneerden van het Antwerpse scheepsherstellingsbedrijf Mercantile verliezen vanaf 1 januari '93 een deel van hun inkomen. Dit meldde het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-PMB/ACV-Metaal. Er zou geen geld meer zijn voor de bijpassing voor het brugpensioen. Met een inkomensvermindering van ruim 8.000 fr. per maand vallen de bruggepensioneerden terug op de (maximale) werkloosheidsvergoeding. In vakbondskringen wordt verwezen naar de speciale enveloppe van 695 miljoen fr., die in 1989 door de overheid bij de herstrukturering van het bedrijf werd voorzien om de bijpassing voor de brugpensioenen te verzekeren. Het Rekenhof zou zich verzetten tegen de uitbetaling van de laatste schijf van dit fonds. Het zou gaan om een bedrag van 48 miljoen fr. Akties worden door de bonden niet uitgesloten.