Geen hypocrisie rond het cordon

De voorbije week ontstond er nogmaals een politico-mediatieke opstoot over het zogenaamde cordon sanitaire tegen het Vlaams Blok. Dergelijke opwellingen vinden meestal hun oorsprong in vooringenomenheid, frustratie en/of jaloezie, zegt LEO DELCROIX. Belangrijk - maar zeldzaam - in deze discussie is dat men zich intellectueel onafhankelijk opstelt en men bereid is met objectief feitenmateriaal voor de spiegel te staan. Voorwaar niet eenvoudig voor degenen die politiek en journalistiek actief zijn.